Privacy Policy

А. Въведение

 1. Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.
 2. Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Б. Заслуги

Този документ бе създаден, използвайки шаблон от SEQ Legal (seqlegal.com) И модифициран от Website Planet (www.websiteplanet.com)

В. Събиране на лични данни
Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 3. информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 4. информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;
 5. информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 6. информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 7.  информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 8. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
 9. информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
 10. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 11. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

Г. Използване на личната ви информация

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 1. администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 2. персонализиране на уебсайта ни за вас;
 3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 4. да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
 5. доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 6. да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 7. да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 8. да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 9. да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 10. да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
 11. осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
 12. справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 13. предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 14. потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 15. други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Д. Оповестяване на лични данни

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личната ви информация:

 1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 2.  във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 3.  за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
 4. на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
 5.  на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Е. Международни трансфери на данни

 1. Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.
 2. Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
 3. Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.
 4. Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел Е.

Ж. Запазване на лична информация

 1.  Този раздел Ж излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.
 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.
 3. Без предразсъдъци към част Ж-2 обикновено изтриваме лични данни, спадащи към категориите, изложени отдолу, във времето или датата, изложена отдолу:
  1. лични данни ще бъдат изтрити {ВЪВЕДЕТЕ ДАТА/ВРЕМЕ};
  2. {ВЪВЕДЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ/ВРЕМЕНА}.
 4. Въпреки другите разпоредби в Секция Ж ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
  1.  до степента, в която законът изисква от нас;
  2. ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
  3. за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

З. Защита на личната ви информация

 1. Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
 2. Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.
 3. Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.
 4. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.
 5. Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

И. Изменения

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

Й. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:

 1. Плащането на такса {ВЪВЕДЕТЕ ТАКСА, АКО Е УМЕСТНО};
 2.  Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност ({ПРИЛОЖЕТЕ ТЕКСТ, ЗА ДА СЕ ОТРАЗИ В ПОЛИЦАТА ВИ} за тази цел обикновено приемаме копие на паспорта ви, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на битова сметка, показваща настоящия ви адрес).

Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.

По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.

На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви осигурим възможност да се откажете от това да използваме личната ви информация за маркетингови цели.

К. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

Л. Актуализиране на информация

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

М. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. {ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ФРАЗА Ние използваме само бисквитки за сесия / само настойчиви бисквитки / бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.}

 1. Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:
  1. използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител {ИЗБРОЙТЕ ВСИЧКИ ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО САЙТА ВИ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ} посещава уебсайта / следи потребителите, докато те управляват уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / анализира употребата на уебсайта / администрира уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта / персонализира уебсайта за всеки потребител / цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители / обяснете вашата цел(и);
 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:
  1. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
  2. във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
  3. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

3. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

 1.  в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2.  във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;
 3.  в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

4. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

А. Introduction
The privacy of our website is very important to us and we are committed to protecting it. This policy explains what we will do with your personal data.
Consenting to our use of cookies in accordance with the terms of this policy when you first visit our website allows us to use cookies each time you visit our website.
B. Credit
This document was created using a template from SEQ Legal (seqlegal.com) and modified by Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Collection of Personal Data
The following types of personal information may be collected, stored and used:

Information about your computer, including your IP address, geographic location, browser type and version, and operating system;
information about your visits to and use of this website, including the referring source, length of visit, page views and website navigation;
information such as your email address that you enter when you register on our website;
information you enter when you create a profile on our website, such as your name, profile picture, gender, date of birth, family status, interests and hobbies, education and employment;
information such as your name and email address that you enter to set up subscriptions to our emails and/or newsletters;
information you enter while using our website services;
information generated while using our website, including when, how often and under what circumstances you use it;
information relating to anything you purchase, the services you use or transactions you make through our website which includes your name, address, telephone number, email address and credit card details;
information that you post on our website with the intent that it will be published on the internet, which includes your username, profile picture and the content of your posts;
information contained in any communication you send to us via email or through our website, including the content of the communication and metadata;
any other personal information you send us.
Before you disclose personal information to us, you must obtain another person’s consent to that disclosure and to the processing of that personal information in accordance with this policy

D. Use of your personal information
Personal information submitted to us through our website will be used for the purposes specified in this policy or on the relevant pages of the website. We may use your personal information to:

administering our website and business;
personalising our website for you;
enabling your use of services available on our website;
send you items purchased through our website;
deliver services purchased through our website;
sending you applications, invoices and payment reminders and collecting payments from you;
send you non-marketing promotional communications;
send you email notifications that you have specifically requested;
send you our email newsletter if you have requested it (you can inform us at any time if you no longer wish to receive our newsletter);
send you marketing communications relating to our business or the businesses of carefully selected third parties that we think would be of interest to you, by publication or, if you have specifically consented to this, by email or similar channel (you can inform us at any time if you no longer wish to receive marketing communications);
providing statistical information about our users to third parties (but these third parties will not be able to identify individual users from this information);
Dealing with enquiries and complaints made by or about you that relate to our website;
protecting our website and preventing fraud;
confirming agreement to our terms and conditions governing the use of our website (including the display of personal messages sent via our website’s private messaging service)
other purposes.
If you provide personal information for posting on our website, we will post and otherwise use that information in accordance with the permission you give us.

Your personal settings may be used to limit the posting of your information on our website and may be adjusted using our site management.

We will not provide your personal information to third parties for their or anyone else’s direct marketing without your explicit consent.

E. Disclosure of personal data
We may disclose your personal data to any of our employees, insurers, professional advisers, agents, suppliers or sub-contractors as necessary for the purposes set out in this policy.

We may disclose your personal data to any member of our group of companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its subsidiaries) as necessary for the purposes set out in this policy.

We may disclose your personal information:

To the extent we are required to do so by law;
in connection with any litigation or likely litigation;
to establish, exercise or protect our rights (including providing information to others for the purposes of fraud prevention and credit risk mitigation);
to the purchaser (or likely purchaser) of any business or asset that we sell (or intend to sell);
to any person who we believe may appear before a court or other similar authority for disclosure of this personal information, where in our reasonable opinion such court or authority may order disclosure of this personal information.
Except as provided in this policy, we will not disclose your personal information to any third party.

F. International Data Transfers
The information we have collected may be stored, processed and transferred between any of the countries with which we do business so that we may use the relevant information in accordance with this policy.
The information we have collected may be transferred to the following countries which do not have data protection rights similar to those in force in the European Economic Area: the United States of America, Russia, Japan, China and India.
The personal information you post or provide in publications on our website may be accessible via the Internet worldwide. We cannot prevent the use or misuse of such information by others.
You expressly consent to the transfers of personal information described in this Section F.


G. Retention of Personal Information
This Section G sets forth our data retention policies and procedures, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations to retain and delete personal information.
Personal information that we process for any purpose or purposes will not be retained for longer than is necessary for the relevant purpose or purposes.
Not withstanding other provisions in Section G, we will retain documents (including electronic documents) containing personal data:
to the extent the law requires us to;
if we believe the documents may be relevant to likely legal proceedings;
to establish, exercise or protect our rights (including providing information to others to prevent fraud or reduce credit risk).
З. Protect your personal information
We will take reasonable technical and organisational measures to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information.
We will store all personal information you provide on our secure (password and firewall protected) servers.
All electronic money transactions entered through our website will be protected by encryption technology.
You acknowledge that the transmission of information over the Internet is inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the Internet.
You are responsible for keeping the password you use to access our website confidential – we will not ask you for your password (except when you log in to our website).


H. Modifications

We may update this policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page to make sure you understand any changes to the policy. We may notify you of changes to this policy by sending you an email or through the personal messaging system on our website.

I. Your rights

You may instruct us to provide you with any personal information we have stored about you – the provision of such information will be subject to the following:


We may withhold personal information you have requested to the extent permitted by law.

At any time you can instruct us not to process your personal information for marketing purposes.

In practice, you will either expressly consent in advance to us using your personal information for marketing purposes, or we will provide you with the opportunity to opt out of us using your personal information for marketing purposes.

J. Third Party Websites

Our website includes hyperlinks to and details of third party websites. We have no control over and are not responsible for the privacy policies and practices of third parties.

K. Updating Information

Please let us know if your personal information that we maintain needs to be corrected or updated.

L. Cookies

Our website uses cookies. A cookie is a file that contains an identifier (a string of letters and numbers) that is sent from a web server to a web browser and stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. Cookies can be either “persistent” cookies or “session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its expiration date, unless it is deleted by the user before this expires; on the other hand, a session cookie will expire at the end of the user’s session when the web browser is closed. Typically, cookies do not contain any information that can identify the user, but your personal information that we store may be linked to the information that is stored and retrieved by cookies. { SELECT THE RELEVANT PHrASE We use session cookies only / persistent cookies only / both persistent and session cookies, on our website.}

The names of the cookies we use on our website and the purpose for which they are used are set out below:
We use Google Analytics and Adwords on our website to recognise a computer when a user visits the website / tracks users, while they are navigating the website / improve website usability / analyse website usage / administer the website / prevent fraud to improve website security / personalise the website for each user / target adverts that may not be in the interests of specific users / explain your purpose(s);
Most browsers allow you to refuse acceptance of cookies – for example:
in Internet Explorer (version 10) you can block cookies using the available settings for handling overrides by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” and then “Advanced (Special)”;
in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools”, “Options”, “Privacy”, selecting “Use custom settings for history” from the drop-down menu and unchecking “Accept cookies from sites”;
in Chrome (version 29) you can block all cookies by going to the “Customize and control” menu and clicking “Settings”, “Show advanced settings” and “Content settings” and then selecting “Block sites from setting any data” under the “Cookies” heading.
Blocking all cookies will have a negative impact on the usability of many sites. If you block cookies, you will not be able to use all the features of our website.

 1. You can delete cookies that are already stored on your computer