“Техносистем инженеринг” ЕООД е създадена през 1994г. и притежава собствена производствена база в чертите на гр. Пловдив (разклона на Коматевско шосе за кв. Остромила), със съответното технологично оборудване за производство и монтаж на топлообменна и съдова апаратура под налягане, на съоръжения, системи и инсталации в областта на промишлената топлотехника, както следва:

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Резервоари напорни за въздух, вертикални и хоризонтални с обем от 0,2м3 до 16м3 за компресорни инсталации за сгъстен въздух за налягане 0,8МРа, 1,0МРа и 1,6МРа

Резервоари напорни за въздух, вертикални и хоризонтални с обем от 0,2м3 до 3м3 за компресорни инсталации за сгъстен въздух за налягане до 5МРа.

Водоводни топлообменници едноходови тип ВВП и двуходови тип ВВТ от месингови и стоманени тръбни снопове за налягане до 1,6МРа

Бойлери пароводни и водоводни и комбинирани с ел. подгрев хоризонтални за битова гореща вода тип БПВ и БВВ с обем от 500л до 5000л от черна или неръждаема стомана

Бойлери пароводни и водоводни вертикални с изваждаем тръбен сноп (или със серпентина) и комбинирани с ел. подгрев за битова гореща вода с обем от 300л до 3000л от черна или неръждаема стомана

Акумулатори вертикални и хоризонтални за топла и студена вода за термопомпени, чилърни и слънчеви инсталации с обем от 300л до 5000л от черна или неръждаема стомана, или със санитарно покритие

Ресивери линейни и циркулационни за амоняк за хладилни инсталации

Тръбни снопове U-образни за Бойлери пароводни и водоводни, ПСА и ТПВ

Пароводни топлообменници тип ПСА и ТПВ за промишлени абонатни станции с мощност до 2,5МW и налягане на парата до 0,8МРа

Резервоари цилиндрични хоризонтални за надземен и подземен монтаж (еднокамерни и двукамерни) за течни деривати –мазут, нафта или бензин тип РХ и РХПД с обем до 50м3

Правоъгълни резервоари за кондензат, нафта или мазут тип РП с обем до 36м3

Правоъгълни резервоари със серпентина за мазут – дневна дажба

Резервоари за пропан-бутан за надземен и подземен монтаж с обем от 0,6м3 до 10м3

Подгреватели електрически крайни за мазут тип ПЕК с мощност до 45кW

Мазутоподгреватели комбинирани за пара и ел. подгрев тип ПКМ “R” за дебит на мазута до 1500кг/h

Станции помпено-подгревателни за мазут за промишлени парни и водогрейни котли тип ПКМ – 1,6; 2,5; 4; 6,5 и 12тн/h паропроизводство

 

 

Абонатни станции блоково изпълнение за централно топлоснабдяване за отопление и битова гореща вода с мощност до 1,5MW

Филтър утайник комбиниран за вода, нафта, мазут или бензин до Ду300

Филтри за разтоварища за мазут и нафта с парна риза

Колони деаераторни с резервоари

Резервоари напорни за вода за хидрофорни инсталации тип РХФ с обем до 16м3 и налягане 0,8МРа

Топлообменници кожухотръбни с плаваща глава за налягане до 1,6МРа и нагревна повърхност до 35м2 за петрохимията тип Т

Топлообменници кожухотръбни маслени вертикални за охлаждане на масло за ВЕЦ тип ТКМ

Топлообменници за амоняк

Разширител на продувки

Нестандартни топлотехнически съоръжения от черна и неръждаема стомана по заявка

МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

Монтаж на комплексни абонатни станции и отоплителни инсталации за централно и локално топлоснабдяване

Монтаж на парни и водогрейни промишлени котелни инсталации

Монтаж на бойлерни промишлени инсталации

Монтаж на промишлени тръбопроводи за пара и гореща вода

Монтаж на технологични инсталации

ОБОРУДВАНЕ

Фирмата ни е оборудвана със съответния транспорт и екипировка за производство и промишлен монтаж на горецитираното оборудване, както и за ремонт на тръбопроводи и инсталации в областта на отоплението, топлоснабдяването и химията

ЛИЦЕНЗИ

“Техносистем инженеринг”ЕООД е сертифицирана от “ТЮФ Рейнланд България”ЕООД по заваряване, производство и изпитване на съдове, работещи под налягане.

Атестирани сме от ДАМТН – ГД „ИДТН“ с разрешение №ПД097/12.05.2008г.

ЦЕНИ

Цените са специфични за всяко изделие и всеки клиент.

В СЪСТОЯНИЕ СМЕ ДА РЕАГИРАМЕ БЪРЗО НА ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБНОСТИ В ТЕЗИ НАПРАВЛЕНИЯ И БИХМЕ СЕ РАДВАЛИ НА БЪДЕЩО ДОБРО ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.